นายพิรุณ เขื่อนเพชร

ด้านหัตถกรรม คือ ภูมิปัญญาท้องถิ่นในงานฝีมือหรืองานช่างที่ทำด้วยมือและอุปกรณ์อย่างง่าย โดยไม่ใช้เครื่องจักรเป็นองค์ประกอบหลักในการผลิต เช่น งานจักสาน,งานแกะหนังตะลุง,งานทอผ้าด้วยมือ. งานเย็บปักถักร้อย,การทำหัวโขน เป็นต้น

ที่อยู่ บ้านเด่น หมู่ที่ 5 ตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย  จังหวัดเชียงราย