ประกาศเทศบาล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงถนนสายทางบ้าวขัวแตะ รหัสสายทาง ชร.ถ. 10-0008 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)