ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 1 บ้านป่าห้า เชื่อมหมู่ที่ 2 บ้านนางแล ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)