ประกาศเทศบาลตำบลนางแล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง ชร.ถ.๑๐-๐๑๔ จำนวน ๒ ช่วง บ้านนางแลใน หมู่ที่ ๗ ตำบลนางแล โดยวิธีคัดเลือก