ประกาศราคากลางโครงการจัดซื้อโคมไฟพลังงานแสงอาทิตย์แบบประกอบชุดเดียวกัน (All in one Solar Street Light) พร้อมติดตั้งบนถนนในเขตเทศบาลตำบลนางแล อำเภอเมืองเชียงราย