คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางแล

คำแถลงนโยบายของนายกเทศมนตรีตำบลนางแล นายเสน่ห์ ภักดี