Get Adobe Flash player

ต่อต้านการทุจริต

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

องค์กรแห่งการเรียนรู้

เทศบาลตำบลนางแล 476 หมู่ 12 ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100

โทรศัพท์ สำนักปลัด 053-706017

งานป้องกัน 053-176585

เจ็บป่วยฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุ 1669

งานทะเบียนราษฎรได้ ณ ที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย

หมายเลขโทรศัพท์ 053-160903

(แผนที่ เทศบาลตำบลนางแล)


 

 

 

From Address:
Powered by Phoca Maps

วารสาร Phulae Newsติดต่อเรา
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv