Get Adobe Flash player

ต่อต้านการทุจริต

7 สิงหา ประชามติร่วมใจ ประชาธิปไตยมั่นคง

องค์กรแห่งการเรียนรู้

ตราสัญลักษณ์


ความหมายตราสัญลักษณ์

รูปวงกลมตรงกลางมีรูปสับปะรดและไร่สับปะรด มีภูเขาอยู่ด้านหลัง สื่อความหมายดังนี้

รูปทุ่งนา หมายถึง อาชีพหลักของชาวตำบลนางแล

รูปสับปะรด หมายถึง สับปะรดพันธุ์น้ำผึ้ง(นางแล)เป็นสับปะรดที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเชียงราย

รูปภูเขา หมายถึง ความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และภูมิประเทศของตำบลนางแล

วารสาร Phulae Newsติดต่อเรา
Copyright © 2011-2012. All Rights Reserved.
Icons by Artdesigner.lv